יום הסגל - יום מקוצר (בשעתיים) עבור עובדים מנהליים